Saaremaa Ö-jooks

Saarlased märgistasid ära koha, kus lõppeb Õ ja algab Ö. Sündmus leidis isegi televisioonis kajastust.

Käisime perega piiritähist vaatamas ja märkisime GPSi abil pea 10-kilomeetrise Ö-jooksu raja maha. Teisel pool piiritähist sõime õuna ja võileiba.

Kui üle piiri minna, siis tegelikult midagi erilist ei muutu… Lähed käid pöest löbi, vötad Pöide ölle ja vöileiva. Siis avad Göögle möpsi ja pröövid selle Ö-mörgi köördile pönnö, sest köi see Mörgös Möld öödistes röökis, et mörk asub Väina tömmi ötsas, siis örissöörlösed ei saa köraditki aru, kus see köramuse mörk tögölökölt ösöb, söst Söörömöö pööl ön Vöinö tömmil jö köks ötsö…

Jörgmönö körd töön höstö söörö söörö ja kögömö kökkö … röösököd.