2068. aasta Tokyo-Pariis olümpiamängude programmi kandideeriv Eesti Sirgjoonejooksjate Liit, kes hiljuti viis läbi Eesti maailmameistrivõistlused sirgjoonejooksus, kutsub kõiki liikumisvõimelisi isikuid osalema GPSi abil Emadepäeva kaardi joonistamisel.

Reeglid

Kaardi joonistamise wörkshopi reeglid leiab sellekohasest Facebooki sündmusest:

Teostatud peab see olema suurte tähtedega alustades E ülemise kriipsu otsast. Edasi liikumine allapoole, E keskmine kriips tuleb joonistada liikudes edasi-tagasi sama teekonda pidi. Jõudes E alumise kriipsu lõppu tuleb otse sealt alustada M tähega, sooritada see kuni lõpuni ja siis selle lõppedes kohe altotsast A täht teha. A keskmine kriips tuleb jälle teha liikudes edasi-tagasi.

Kõik tähtede elemendid peavad olema selgelt eristatavad ja sõna välja loetav. Kui tekib loetavuses kahtlusi, siis selleks palkab Eesti Sirgjoonejooksjate Liit sõltumatu 5-aasta vanuse eksperdi, kes peab suutma joonistatud sõna välja lugeda.

Peale E ja A keskmisi kriipse, ei tohi ühtegi teist elementi kaks korda läbida.

Salvestamist ei tohi kordagi pausile panna

Osaleda võib üksi või kahekesi. Kui on tegemist ühe perega, siis võib olla tiimis rohkem osalejaid.

Liikumisel ei tohi kasutada ühtegi edasiliikumist abistavat vahendit. Lubatud on ainult jalanõude külge kinnitatavad vahendid mis ei vähenda hõõrdejõudu maapinnaga (see tähendab, et räätsad on lubatud)

Kuna kuidagi peame ka sooritustest edetabeli koostama ning esikolmiku selgitama, aga andetute kehakultuurlastena ei oska me piisavalt hinnata nende esteetikat, siis tulemusena arvestatakse joonistades läbitud vahemaad. Aeg ei ole oluline.

Tulemuse kirjasaamiseks peab iga Wörkshopil osaleja peale oma sooritust saatma Eesti Sirgjoonejooksjate Liitu oma soorituse GPX faili, kes selle üle kontrollib ja postitab sellest ka pildi Liidu FB-lehe seinale. Siis on võimalus kõigil ka ise veenduda iga osaleja sõna loetavuses/mitteloetavuses.

Tulemused ilmuvad jooksvalt siia.

Osavõtutasuks peavad kõik tegema omalt poolt valitud summas annetuse Eesti Lasterikaste Perede Liidule (selle kohta mingit tõestust korraldajad ei soovi).

Aga rattaga?

Eesti Kunstnike Liidu GPS kunsti allhankeosakond kutsub samuti kõiki ESJL emadepäevade kaardi tegemistest osa võtma ning otsustas samas rahuldada ka Eesti Rattaväntajate Föderatsiooni protesti, mille tulemusel on võistlusväliselt lubatud EMA kirjutada ka jalgratta, ratastooli või muu füüsilist tegevust nõudva vahendiga.

Emadepäeva GPS teoseid saab teha 2.-10. maini ning selles ei tohi kasutada GPS on-off tehnikat. Tulemused tuleb seekord edastada ESJL FB vahendusel. Võistlusvälised väntajad saavad panuseid edastada ka GPS kunsti FB lehele.

Korraldajad ja kunstiteadlased rõhutavad:

GPSi abil joonistatud EMA suurus ≠ tervitatava ema suurus!